0
เด็กฉลาดเก่งภาษาไทย ประถม 1
สนุกกับแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้น้อง ๆ เข้าใจบทเรียนและมีทักษะทางภาษาที่ดี เป็นพื้นฐานเพื่อการศึกษาในชั้นสูงขึ้นไป
หนังสือ80.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757416511 (ปกอ่อน) 80 หน้า
ขนาด: 162 x 288 x 5 มม.
น้ำหนัก: 170 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จี-จูเนียร์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน