0
เด็กฉลาดเตรียมสอบเข้า ป.1 ภาษาอังกฤษ
รู้จักตัวอักษร A-Z คำศัพท์พื้นฐานมากมาย เช่น ตัวเลข ฤดู เวลา เดือน ครอบครัว ฯลฯ
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกทักษะเสริมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษสำหรับชั้นอนุบาล 3 เพื่อเตรียมสอบเข้า ป.1 เพื่อให้รู้จักตัวอักษร A-Z ฝึกคัด ฝึกเขียน พร้อมหัดอ่านคำศัพท์ เพื่อเตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1

สารบัญ

- Alphabets ตัวอักษร
- Number ตัวเลข
- Colour สี
- Shapes รูปร่าง-รูปทรง
- My Body ร่างกาย
- The Five Senses ประสาทสัมผัสทั้ง 5
- Feeling ความรู้สึก
- Verb กริยา
- Family ครอบครัว
- Clothes เสื้อผ้า
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757422413 (ปกอ่อน) 112 หน้า
ขนาด: 210 x 294 x 6 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซันไชล์ดเลิร์นนิง, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน