0
ลด 15%
เด็กพิเศษปฐมวัยดูแลได้ไม่ยากหากรู้วิธี เล่ม 1 (PDF)
เหมาะสำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก และพ่อแม่ที่ดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ กลุ่มเสี่ยงสมาธิ บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสติก
e-books(PDF) ?164.90 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือครูดูแลเด็กพิเศษปฐมวัย (3-5 ปี) ที่สามารถอ่านได้ทั้งคุณครู ผู้ดูแลเด็กและพ่อแม่ มีกรณีตัวอย่างในรูปแบบตารางที่เข้าใจง่าย

สารบัญ

- ส่วนที่ 1 ภาคทฤษฎี
- ควรรับมือ "เด็กที่มีความต้องการพิเศษ" อย่างไร
- เด็กที่มีความต้องการพิเศษ กำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้น
- ปัญหาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
- การแก้ไขปัญหาด้านภาษาและการสื่อสาร
- การแก้ไขปัญหาที่โรงเรียน
- การแก้ไขปัญหาเพื่อให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น
- การแก้ไขปัญหาของชั้นเรียนโดยรวม
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 ภาคปฏิบัติ
- ภาคปฏิบัติ
- สรุปภาคปฏิบัติ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160448265 (PDF) 148 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
ชื่อเรื่องต้นฉบับKi ni Naru Ko ni Dou Taiou Sureba it?
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Sekaibunka Publishing Inc.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน