0
เด็กพิเศษปฐมวัยดูแลได้ไม่ยากหากรู้วิธี เล่ม 1
เหมาะสำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก และพ่อแม่ที่ดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ กลุ่มเสี่ยงสมาธิ บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสติก
หนังสือ204.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้แนะนำวิธีการดูแลเด็กพิเศษอายุ 3-6 ปีเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นอาการ ความผิดปกติ วิธีการดูแล โดยเนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งรวบรวมสถานการณ์ที่มักเกิดขึ้นในห้องเรียน และภายในโรงเรียน เพื่อให้คุณครูเข้าใจลักษณะพิเศษของเด็กเหล่านี้ นอกจากนั้นยังมีการแนะนำวิธีรับมือในสถานการณ์ต่าง ๆ และมีการวิเคราะห์ วิธีรับมือเด็กพิเศษของคุณครูจากกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ภาคทฤษฎี
- ควรรับมือ "เด็กที่มีความต้องการพิเศษ" อย่างไร
- เด็กที่มีความต้องการพิเศษ กำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้น
- ปัญหาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
- การแก้ไขปัญหาด้านภาษาและการสื่อสาร
- การแก้ไขปัญหาที่โรงเรียน
- การแก้ไขปัญหาเพื่อให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น
- การแก้ไขปัญหาของชั้นเรียนโดยรวม
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 ภาคปฏิบัติ
- ภาคปฏิบัติ
- สรุปภาคปฏิบัติ

คำนิยม
ขอชื่นชม บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ที่ได้จัดพิมพ์หนังสือที่มีประโยชน์ ซึ่งผู้อ่านไม่ว่าจะเป็น ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กก็สามารถเข้าใจและนำความรู้ไปปฏิบัติในการช่วยเหลือดูแล เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม- ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชชูปถัมภ์
สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่เป็นครูคือ การเติมพลังให้ครูเพิ่มการสังเกตมีจิตวิญญาณความเป็นครู เพื่อหาจุดเปลี่ยนในวิถีการทำงาน แล้วนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ให้เด็กได้รู้จักเรียนรู้ตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีต่อการสร้างสัมพันธภาพระหว่างกันในสังคมและมนุษยชาติโดยรวม เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีต่อการสร้างสัมพันธภาพระหว่างกันในสังคมและมนุษยชาติโดยรวม เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องตามแนวคิดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusion) ที่ทั่วโลกต้องเตรียมขับเคลื่อนให้เมื่อเด็กเติบโตขึ้นเป็นนเยาวชนผู้เป็นเยาวชผู้เป็นอนาคตของโลกต่อไปรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160447022 (ปกอ่อน) 148 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2020
ชื่อเรื่องต้นฉบับKi ni Naru Ko ni Dou Taiou Sureba it?
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Sekaibunka Publishing Inc.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน