0
เด็กพิเศษปฐมวัยดูแลได้ไม่ยากหากรู้วิธี เล่ม 2
เหมาะสำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก และพ่อแม่ที่ดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ กลุ่มเสี่ยงสมาธิ บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสติก
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้แนะนำวิธีการสังเกตเด็กพิเศษอายุ 3-6 ปีเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นอาการ   ความผิดปกติ วิธีการดูแล โดยเนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 5 บทคือ สถานการณ์ของเด็กและครอบครัวในปัจจุบัน เด็กที่มีพฤติกรรมอยู่ไม่สุขเพราะขาดความรัก เด็กที่เข้าข่ายบกพร่องทางพัฒนาการ การช่วยเหลือผู้ปกครอง โดยเฉพาะผู้ปกครองของเด็กที่เข้าข่ายบกพร่องทางพัฒนาการ การสนับสนุน เด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ

สารบัญ

บทที่ 1 เด็กในวันนี้ - สถานการณ์ของเด็กและครอบครัวในปัจจุบัน
บทที่ 2 เด็กที่มีพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งเพราะมีปัญหาเรื่องของอารมณ์ผู้กผัน - การยอมรับในตัวเด็กทุกคน
บทที่ 3 เด็กที่เข้าข่ายบกพร่องทางพัฒนาการ
บทที่ 4 การช่วยเหลือผู้ปกครอง (โดยเฉพาะผู้ปกครอง เด็กที่เข้าข่ายบกพร่องทางพัฒนาการ)
บทที่ 5 การสนับสนุน เด็กที่มีความต้องการพิเศษ

คำนิยม
ขอชื่นชม บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ที่ได้จัดพิมพ์หนังสือที่มีประโยชน์ ซึ่งผู้อ่านไม่ว่าจะเป็น ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กก็สามารถเข้าใจและนำความรู้ไปปฏิบัติในการช่วยเหลือดูแล เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม- ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชชูปถัมภ์
สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่เป็นครูคือ การเติมพลังให้ครูเพิ่มการสังเกตมีจิตวิญญาณความเป็นครู เพื่อหาจุดเปลี่ยนในวิถีการทำงาน แล้วนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ให้เด็กได้รู้จักเรียนรู้ตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีต่อการสร้างสัมพันธภาพระหว่างกันในสังคมและมนุษยชาติโดยรวม เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีต่อการสร้างสัมพันธภาพระหว่างกันในสังคมและมนุษยชาติโดยรวม เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องตามแนวคิดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusion) ที่ทั่วโลกต้องเตรียมขับเคลื่อนให้เมื่อเด็กเติบโตขึ้นเป็นนเยาวชนผู้เป็นเยาวชผู้เป็นอนาคตของโลกต่อไปรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160447039 (ปกอ่อน) 112 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 215 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2020
ชื่อเรื่องต้นฉบับKi ni Naru Ko niwa Kou Taiou Shite Miyou
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Sekaibunka Publishing Inc.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน