0
เด็กเก่งฝึกคัด ฝึกเขียนเริ่มเรียนรู้ตัวเลข อารบิก-ไทย 1-20
แบบฝึกกิจกรรมง่าย ๆ เป็นการหัดคัด หัดเขียนพัฒนากล้ามเนื้อมือ ฝึกสมาธิ และเป็นการปูพื้นฐานเรื่องตัวเลข การนับจำนวน และความสามารถทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กปฐมวัยช่วงชั้นอายุ 2 ขวบปีขึ้นไป
หนังสือ52.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกกิจกรรมง่าย ๆ เป็นการหัดคัด หัดเขียนพัฒนากล้ามเนื้อมือ ฝึกสมาธิ และเป็นการปูพื้นฐานเรื่องตัวเลข การนับจำนวน และความสามารถทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กปฐมวัยช่วงชั้นอายุ 2 ขวบปีขึ้นไป เหมาะสำหรับการเตรียมความพร้อมทางวิชาการให้แก่ลูกน้อย เพื่อพัฒนาสู่การเรียนระดับชั้นที่สูงขึ้นไปในอนาคต

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757416450 (ปกอ่อน) 40 หน้า
ขนาด: 209 x 210 x 2 มม.
น้ำหนัก: 130 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตั้งไข่, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน