0
เด็กเก่งสนุกคัด และฝึกอ่านตัวสะกด
เสริมความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด 8 มาตรา ฝึกคัด หัดเขียน เรียนรู้คำต่าง ๆ จากเกม-กิจกรรม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น
หนังสือ52.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบฝึกทักษะเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทย ที่จะช่วยปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้มาตราตัวสะกด 8 มาตรา ฝึกคัด หัดเขียน เรียนรู้คำต่าง ๆ จากเกม-กิจกรรม พร้อมคำศัพท์หลากหลาย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757410298 (ปกอ่อน) 40 หน้า
ขนาด: 210 x 295 x 2 มม.
น้ำหนัก: 130 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตั้งไข่, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน