0
เด็กเก่งหัดคัด-เขียน-ระบายสี ก-ฮ สระและวรรณยุกต์
ให้เด็กๆ ได้รู้จักตัวอักษรไทย สระและวรรณยุกต์ ผ่านเกม กิจกรรมต่างๆ เช่น ลากเส้นประ ระบายสี และโยงเส้นจับคู่ เพื่อปูพื้นฐานการศึกษาวิชาภาษาไทยในอนาคต
หนังสือ118.75 บาท
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757410984 (-ไม่ระบุ) 0 หน้า
สำนักพิมพ์ซันไชล์ดเลิร์นนิง, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน