0
เด็กเก่ง ฝึกอ่าน คัดเขียน เรียนสนุก กขค
สนุกกับการคัดเขียนอ่านภาษาไทย ก-ฮ เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อมือ พร้อมเสริมสร้างจินตนาการฝึกความคิดสร้างสรรค์ ไปกับภาพประกอบ
หนังสือ61.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สนุกกับการคัดเขียนอ่านภาษาไทย ก-ฮ เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อมือพร้อมเสริมสร้างจินตนาการ ผึกความคิดสร้างสรรค์ไปกับภาพประกอบสวยงาม พร้อมเรียนรู้การสังเกต การจดจำ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757409001 (ปกอ่อน) 48 หน้า
ขนาด: 209 x 291 x 3 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตั้งไข่, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน