0
เด็กเล่าเรื่องมหาภารตะ
"มหาภารตะ" มหากาพย์ยิ่งใหญ่ของอินเดียที่เล่าสืบต่อกันมา กอปรกับการเสนอภาพลายเส้นอันน่าอัศจรรย์ในเล่มนี้ จะทำให้เด็กและผู้ใหญ่ทั้งหลาย เกิดมุมมองแปลกใหม่ต่อมหากาพย์ที่เหนือกาลเวลา
ผู้เขียน สังหิตา อรณี
หนังสือ377.15 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "มหาภารตะ" มหากาพย์ยิ่งใหญ่ของอินเดียที่เล่าสืบต่อกันมา แม้เป็นเรื่องสงครามการรบพุ่ง แต่พ้นจากเรื่องสงครามการยุทธ์ดังกล่าว มหาภารตะก็เป็นดั่งวิถีชีวิต วัฒนธรรม หลักดำเนินชีวิต กระทั่งการบริหารบ้านเมือง รวมถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ตลอดจนความเชื่อฤกษ์ยามดวงดาว สิ่งละอันพันละน้อยเหล่านี้บอกเล่าซ้ำ ๆ ในบทสวดตามอาศรม จนถึงเรื่องเล่ากลางลานบ้าน พิธีกรรม เหตุการณ์ การกระทำของตัวละครที่เป็นสิ่งคุ้นเคยสำหรับเด็กอินเดีย แต่อาจจะไม่ใช่เรื่องเข้าใจง่ายนักสำหรับเด็กไทย กระนั้น ความสนุก ฉากสงคราม การรบ การแปลงร่าง ตัวละครต่าง ๆ เหตุการณ์อันตื่นตา ก็ยังคงสนองความใคร่รู้และจินตนาการเหนือจริงให้เด็กของเราได้อย่างดี

    ด้วยเหตุที่การแปลนับเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิต วิธีคิดของชาติอื่น ๆ ในเล่มจึงได้ทำคำอธิบายท้ายเล่มไว้ เพื่อประโยชน์ในการขยายความที่เกี่ยวข้อง เช่น วัฒนธรรม ประเพณีโบราณของชาวอินเดีย ซึ่งจะช่วยให้อ่านหนังสือเล่มนี้ได้สนุกและรู้ความเป็นมาของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเรื่องได้ง่ายขึ้น สิ่งสำคัญ การเล่าเรื่องมหาภารตะ ทำให้ผู้อ่านได้เห็นเหตุและผลแห่งการกระทำ คำพูด วิธีคิดของตัวละคร เรื่องเล่านี้มิได้บอกกล่าวอย่างตัดสินว่า ใครถูก ใครผิด ใครดี ใครเลว แต่ให้ผู้อ่านได้เห็นมิติต่าง ๆ ของตัวละครในการกระทำ คำพูด การตัดสินใจ และผู้เขียนก็มิได้สรุปใด ๆ แต่ให้ผู้อ่านได้คิดใคร่ครวญ กุศโลบายเหล่านี้เองจึงทำให้มหาภารตะเป็นหนังสือที่ไม่เคยพ้นกาลสมัย แต่เป็นปัจจุบันเสมอ เพราะหยิบมาอ่านครั้งใด ในบริบทใด ก็ย่อมเกิดสภาวะ "เห็น" และเกิดปัญญาทุกครั้ง ด้วยว่าทุกบรรทัด ทุกถ้อยคำในหนังสือเล่มนี้ล้วนสำคัญ

สารบัญ

ภาคแรก
- โอรสองค์ที่แปด
- กำเนิดนางสัตยวตี
- ราชาศานตนุพบสัตยวตี
- เจ้าหญิงอัมพา
- เจ้าหญิงอัมพา

ภาคหลัง
- ยุทธคัมภีร์
- การจากไปของฝ่ายปาณฑพ
- ป่ากามยัก
- คำสาปแช่งของฤษีไมเตรยะ
- เรื่องน่าอดสูของอรชุน

คำนิยม
เป็นวิธีที่ยอดเยื่ยม ในการเรียนรู้เรื่องปรัมปราของอินเดียนี่คือผลงานชิ้นเอกขนาดย่อม ซึ่งมิอาาจกล่าวสิ่งใดได้มากไปกว่าควรค่าแก่การอ่านเป้นที่สุดสถาบันวรรณกรรมและสื่อสำหรับเด็ก ประเทศเยอรมนี- Academy For Children's Literature and Media Germany
การเฉลิมฉลองอันน่ามหัศจรรย์แห่งวัยเยาว์ และเป็นการยืนยันอีกครั้ง ถึงพรสวรรค์และปัญญาของคนรุ่นใหม่ในประเทศนี้สาคร ฉัพรา- วรรณกรรมวิจารณ์ Sagari Chhabra, Book Review
เต็มไปด้วยรายละเอียด เป็นของแท้และแปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร เสน่ห์ของภาพประกอบทำให้หนังสือนี้โดดเด่นเป้นที่หนึ่งศารัท ภาณุ- วรรณกรรมวืจารณ์อินเดีย Sharada Bhanu, Indian of Books
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789741405442 (ปกอ่อน) 384 หน้า
ขนาด: 131 x 186 x 22 มม.
น้ำหนัก: 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ภารตะ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2021
ชื่อเรื่องต้นฉบับThe Mahabharatha
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Tara Books Pvt Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน