0
เตรียมความพร้อมก่อนสอบ คณิตศาสตร์ ป.5
รวมเนื้อหาทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2 สรุปเข้มเนื้อหาสำคัญตรงประเด็น เจาะลึกแนวข้อสอบเพิ่มความมั่นใจ 100% เสริมทักษะกระบวนการคิดด้วยแบบฝึกหัด ที่หลากหลายพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
หนังสือ132.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2 แบบเจาะลึก กระชับ เข้าใจง่าย พร้อมแนวข้อสอบเพิ่มความมั่นใจ 100% เสริมทักษะกระบวนการคิดด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลายโดยมีเฉลยเฉลยอย่างละเอียด

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร
บทที่ 2 มุม
บทที่ 3 เส้นขนาน
บทที่ 4 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
บทที่ 5 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
บทที่ 6 ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณทศนิยม
บทที่ 7 บทประยุกต์
บทที่ 8 รูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 9 รูปสามเหลี่ยม
บทที่ 10 วงกลมฃ
บทที่ 11 รูปเรขาคณิต และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

- เตรียมสอบปลายภาค 1
- เตรียมสอบปลายภาค 2
- เฉลย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859165000446 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 187 x 261 x 8 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สวัสดี ไอที, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน