0
เตรียมความพร้อมก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.4
สรุปเนื้อหา อ่านง่าย โดยใช้หลัก Mind Map รวมเนื้อหา ทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2
หนังสือ122.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเข้มเนื้อหาสำคัญวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตรงตามหลักสูตร ครอบคลุมทุกเนื้อหา กระชับ อ่านง่าย ได้ใจความ ตามรูปแบบ Mind Map พร้อมเรียนรู้ไวยากรณ์และบทสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมคำศัพท์ที่น่าสนใจ ตลอดจนมีแบบฝึกหัด โจทย์ ให้ฝึกทดลองทำหลากหลายรูปแบบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อมในการสอบ

สารบัญ

Lesson 1 การใช้ Verb to be
Lesson 2 การใช้ Do และ Does
Lesson 3 การใช้ some และ any
Lesson 4 การใช้ How much, How many
Lesson 5 อาชีพต่าง ๆ
Lesson 6 สถานที่ต่าง ๆ
Lesson 7 การเปรียบเทียบ
Lesson 8 Preposition of place
Lesson 9 Question Word
Lesson 10 Present Simple Tense
Lesson 11 Present Continuous Tense
Lesson 12 Past Simple Tense

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859165000491 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 186 x 261 x 7 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สวัสดี ไอที, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน