0
เตรียมความพร้อมก่อนเข้า ป.1 ทักษะการคิดและการสังเกต
พัฒนาทักษะการคิดและการสังเกต เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ป.1 การหาสิ่งของที่เป็นประเภทเดียวกัน เหมือนกัน รู้จักและสังเกตสิ่งของภายในบ้าน รู้จักผักและผลไม้ต่าง ๆ รู้จักสัตว์ และสิ่งของรอบตัว
หนังสือ71.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พบกับแบบฝึกหัดพัฒนาทักษะการคิดและการสังเกต เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ป.1 ด้วยการหาสิ่งของที่เป็นประเภทเดียวกัน เหมือนกัน รู้จักและสังเกตสิ่งของภายในบ้าน รู้จักผักและผลไม้ต่าง ๆ รู้จักสัตว์ และสิ่งของรอบตัว รวมถึงการแยกแยะสิ่งของต่าง ๆ ด้วย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757418485 (ปกอ่อน) 56 หน้า
ขนาด: 210 x 256 x 4 มม.
น้ำหนัก: 145 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Kids Learning, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน