0
เตรียมความพร้อมพยัญชนะ ก-ฮ เล่ม 1
แบบฝึกทักษะ การอ่าน-เขียน เรียนรู้ตัวอักษรไทย สำหรับเด็ก 3-5 ขวบ เรียนรู้พยัญชนะไทย ก-ฮ สังเกต เปรียบเทียบภาพและพยัญชนะ หาความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ รวบตัว ฝึกกล้ามเนื้อมือ และสนุกกับระบายสีภาพ
ผู้เขียน ปัณฑา
หนังสือ34.20 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เตรียมความพร้อมพยัญชนะ ก-ฮ เล่ม 1" เล่มนี้ ช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางด้านร่างกาย กล้ามเนื้อนิ้วมือให้มีความมั่นคงในการหยิบจับสิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะการจับดินสอเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในการเขียนตัวอักษร ฝึกการสังเกตและเสริมสร้างสมาธิในขณะที่ทำกิจกรรม อีกทั้งยังได้เรียนรู้คำศัพท์และคุณลักษณะเด่น ๆ ของของใช้ชนิดต่าง ๆ ในเล่มอีกด้วย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1480380920447 (ปกอ่อน) 50 หน้า
ขนาด: 185 x 264 x 3 มม.
น้ำหนัก: 115 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เสริมวิทย์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน