0
เตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ A-Z (ตัวพิมพ์ใหญ่)
แบบฝึกทักษะ การอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ A-Z สำหรับเด็ก 3-5 ขวบ เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ คัดเขียนตามรอยประ โยงเส้นจับคู่ภาพระบายสีให้สวยงาม
ผู้เขียน ปัณฑา
หนังสือ34.20 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ A-Z (ตัวพิมพ์ใหญ่)" เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กมีพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมือ การอ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษกับภาพสัญลักษณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างมือกับสายตา เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การเขียนตามรอยประตัวอักษร A-Z การสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างของภาพและตัวอักษร A-Z ผ่านแบบฝึกหัดแสนน่ารัก ที่จะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1480380920485 (ปกอ่อน) 56 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 3 มม.
น้ำหนัก: 130 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เสริมวิทย์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน