0
เตรียมตัว เตรียมใจ ก่อนไป "ขาย" งาน
เนื้อหาหลักเน้นที่การ "เตรียมตัว" ทำความเข้าใจหลักการนำเสนอ การสร้างสรรค์เนื้อหา และการออกแบบสื่อเพื่อส่งเสริมการนำเสนอ นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการนำเสนอจากนักพูดที่ประสบความสำเร็จอีกด้วย
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    จุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้เริ่มจากความเชื่อมั่นว่าทักษะการนำเสนอเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ที่สามารถฝึกฝนให้เกิดขึ้นได้ เนื้อหาหลักจึงเน้นที่การ "เตรียมตัว" ทำความเข้าใจหลักการนำเสนอ การสร้างสรรค์เนื้อหา และการออกแบบสื่อเพื่อส่งเสริมการนำเสนอ การสร้างสรรค์เนื้อหา และการออกแบบสื่อเพื่อส่งเสริมการนำเสนอ นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการนำเสนอจากนักพูดที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนการ "เตรียมใจ" ฝึกฝนทักษะการนำเสนอต่าง ๆ ให้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้พูดสามารถ "ขาย" ความคิด หรือผลงานสร้างสรรค์ และได้รับอนุมัติในที่สุดที่สำคัญต้องไม่ฝืนตัวตน และนำเสนออย่างเป็นธรรมชาติ

สารบัญ

บทที่ 1 แบบจำลองการสื่อสาร
บทที่ 2 การวางแผนการนำเสนองาน
บทที่ 3 การสร้างสรรค์เนื้อหา
บทที่ 4 การสร้างสรรค์สื่อ
บทที่ 5 เทคนิคการนำเสนอ
บทที่ 6 ทักษะการนำเสนองาน
บทที่ 7 การนำเสนองานโฆษณาและประชาสัมพันธ์
บทที่ 8 การเลือกเนื้อหาการนำเสนองานโฆษณาและประชาสัมพันธ์
บทที่ 9 กลยุทธ์การนำเสนองานโฆษณาประชาสัมพันธ์
บทที่ 10 การเตรียมตัวนำเสนองานโฆษณาและประชาสัมพันธ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740340423 (ปกอ่อน) 222 หน้า
ขนาด: 191 x 258 x 11 มม.
น้ำหนัก: 465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน