0
เตรียมน้องคนเก่ง สนุกกับเกมเชาวน์ปัญญา
เก่งเล่น เก่งเรียน กับเกมฝึกทักษะเชาวน์ปัญญา ให้น้องๆ เปี่ยมทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ ฝึกไหวพริบ การคิดวิเคราะห์ ความเป็นคนช่างสังเกต ให้การเล่นเป็นครู เปิดทางสู่การเรียนรู้ที่กว้างไกล
หนังสือ160.55 บาท
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757419000 (-ไม่ระบุ) 0 หน้า
สำนักพิมพ์เพลย์ ทู เลิร์น, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน