0
เตรียมน้องให้เก่ง เน้นสร้างความเข้าใจ แบบฝึกเสริมเพิ่มทักษะ คณิตศาสตร์ ประถม 1-2-3
เนื้อหาอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
หนังสือ308.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เตรียมน้องให้เก่ง เน้นสร้างความเข้าใจ แบบฝึกเสริมเพิ่มทักษะ คณิตศาสตร์ ประถม 1-2-3" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยแบบทดสอบทุกสาระการเรียนรู้ แนวข้อสอบปลายภาคเรียน 1 และ 2 พร้อมเฉลยแยกเล่ม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น   

สารบัญ

แบบฝึกเสริมเพิ่มทักษะ คณิตศาสตร์ ประถม 1
- บทที่ 1 จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0
- บทที่ 2 จำนวนนับ 6 ถึง 9
- บทที่ 3 การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9
ฯลฯ

แบบฝึกเสริมเพิ่มทักษะ คณิตศาสตร์ ประถม 2
- บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000
- บทที่ 2 การบงกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
- บทที่ 3 การวัดความยาว
ฯลฯ

แบบฝึกเสริมเพิ่มทักษะ คณิตศาสตร์ ประถม 3
- บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
- บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000
- บทที่ 3 แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 8859735408979 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 580 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2023
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน