0
ลด 10%
เตรียมพร้อมสอบท้องถิ่น ปี 56
คู่มือเตรียมสอบภาค ก. (ก.พ.) และรวมกฎหมายสอบท้องถิ่น
หนังสือ315.00 บาท
สภาพเก่าปานกลาง175.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการซึ่งมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยเนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นความสามารถในการคำนวณ หรือคณิตศาสตร์ และความสามารถในการใช้เหตุผล ส่วนที่สอง เป็นการใช้ภาษาไทย และส่วนสุดท้ายเป็นการรวมกฎหมายท้องถิ่น ซึ่งผู้เขียนได้ค้นคว้า และนำมาเสริมประสบการณ์ เทคนิคการทำโจทย์ต่างๆ ให้ง่าย ใช้เวลาน้อยที่สุด สอนหลักคิดและเทคนิคต่างๆ ที่สำคัญในแต่ละเรื่อง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เตรียมความพร้อมในการสอบให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น!

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความสามารถในการคำนวณ หรือคณิตศาสตร์และความสามารถการใช้เหตุผล (วิชาความสามารถทั่วไป; ภาค ก.)
1. ความสามรถการใช้เหตุผล
1.1 อนุกรม
1.2 อุปมา อุปไมย
1.3 เงื่อนไขภาษา
ฯลฯ

2. คณิตศาสตร์
2.1 บัญญัติไตรยางศ์
2.2 การทำงาน
2.3 โจทย์ร้อยละ
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย
3. ภาษาไทย
3.1 การใช้คำ และกลุ่มคำ
3.2 การใช้ภาษาถูกต้อง รัดกุม (จับผิด)
3.3 การเรียงข้อความ
ฯลฯ

ส่วนที่ 3 รวมกฎหมายสอบท้องถิ่นฉบับล่าสุด (รวมกฎหมายที่ใช้สอบภาค ก., ข. และท้องถิ่น)
4. รวมกฎหมายที่ใช้สอบภาค ก., ข. และท้องถิ่น
4.1 ประวัติการปกครองท้องถิ่นของไทย
4.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
4.3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ฯลฯ

คำนิยม
ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ชูเกียรติ ตั้งคุณสมบัติ ที่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีเป้าหมายตั้งใจในการรับราชการ เนื่องจากการจะเข้าสู่ชีวิตข้าราชการนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย มีระเบียบขั้นตอน การสอบแข่งขันอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสอบข้อเขียน ซึ่งต้องใช้ความรู้ ความสามารถมากพอสมควร และหนังสือ "เตรียมพร้อมสอบท้องถิ่น ปี 56" น่าจะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจ นำเสนอวิธีคิด วิธีวิเคราะห์ โดยมีวิธีการนำเสนอที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย...ศ.ดร. สมบูรณ์ สุขสำราญ- (ราชบัณฑิต)
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160817092 (ปกอ่อน) 400 หน้า
ขนาด: 170 x 245 x 18 มม.
น้ำหนัก: 605 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน