0
เตรียมพร้อมสอบ TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)
สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ Vocabulary, Grammar, Reading Comprehension และ Speaking and Conversation เพื่อใช้ในการสอบ TGAT 1 คัดแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบอย่างตรงประเด็น พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เตรียมพร้อมสอบ TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)" เล่มนี้ เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจทักษะสำคัญที่ควรรู้ทุกด้านได้โดยง่ายและรวดเร็ว รวมทั้งทักษะที่ประยุกต์จากความรู้นอกห้องเรียนแทรกอยู่ในตัวอย่างที่มีอยู่ในสทุกหัวข้อของหนังสือเล่มนี้ อีกทั้งนักเรียนจะได้ฝึกฝนในทักษะแต่ละด้านด้วยแบบฝึกหัด เพื่อให้มีความเข้าใจและความเชี่ยวชาญเพียงพอในการทำข้อสอบ นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบที่มีลักษณะและความยากใกล้เคียงกับข้อสอบ TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษที่นักเรียนจะได้สอบจริง พร้อมทั้งมีคำอธิบายโดยละเอียดที่ทำให้นักเรียนสามารถทบทวน วัดผล ตลอดจนเสริมจุดแข็งและลดจุดอ่อนของนักเรียนหลังจากที่ได้อ่านเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้

สารบัญ

Part 1 Vocabulary
- Word Analysis
- Meaning in Context
- Meaning Recognition

Part 2 Grammar
- Part of Speech
- Sentences
- Tenses
ฯลฯ

Part 3 Reading Comprehension
- Title
- Topic
- Main Idea
ฯลฯ

Part 4 Speaking and Conversation
- Common Expressions
- Common Idioms in Conversations

Examination Test 1 - Test 4

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164493605 (ปกอ่อน) 248 หน้า
ขนาด: 190 x 253 x 13 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน