0
เตรียมสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ภาค ก. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกสายงาน
ทะลุุเป้าหมาย 100% ภาค ก. ท้องถิ่น เพื่อได้รับการบรรจุสู่ตำแหน่งข้าราชการ ลึก ละเอียด รอบด้าน เข้าใจง่าย ฉบับครบเครื่อง สอบผ่านภาค ก. ท้องถิ่น 4 in 1 ครบถ้วนในเล่มเดียว ตรงตามหลักสูตรสอบ
หนังสือ413.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เตรียมสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ภาค ก. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกสายงาน" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมแนวข้อสอบที่ออกจริงทุกปี และแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยไว้ มากกว่า 1,000 ข้อ พร้อมเฉลยข้อสอบ ซึ่งเป็นการชี้แนะประเด็นสำคัญที่ออกในสนามสอบจริง โดยมีเนื้อหาสาระครบถ้วน ครอบคลุมทุกหมวดวิชา ทั้งวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) วิชาภาษาไทย วิชากฎหมาย และวิชาภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับทุกตำแหน่งที่ต้องสอบ ภาค ก. ทั้งประเภททั่วไประดับปฏิปัติงาน (ปวช. ปวส.) และประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ทุกสายงาน และครูผู้ช่วยท้องถิ่น (อปก.) รวมทั้งข้าราชการ และลูกจ้างของรัฐ ซึ่งทำได้สอบใด้ 100%

สารบัญ

- ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น
- ความรู้ความสามารถทั่วไปและด้านวิชาคณิตศาสตร์
- ความรู้ความสามารถด้านวิชาภาษาไทย
- ความรู้ความสามารถด้านวิชาภาษาอังกฤษ
- ความรู้ความสามารถด้านวิชากฎหมาย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165728225 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 211 x 295 x 15 มม.
น้ำหนัก: 575 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ProED. Education
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน