0
เตรียมสอบภาษาอังกฤษ ม.2
เนื้อหาตรงตามหลักสูตรใหม่ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีตัวอย่างและบททดสอบที่สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
หนังสือ141.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาสำคัญในระดับ ม.2 ทั้ง 2 เทอม เสริมทักษะด้วยแบบฝึกหัดและบททดสอบ เพิ่มความมั่นใจเต็ม 100 เพื่อพิชิตคะแนนสอบ เนื้อหาตรงตามหลักสูตรใหม่ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีตัวอย่างและบททดสอบที่สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และติวชี้วัด

สารบัญ

Part 1
- Chapter 1 Articles (คำนำหน้าคำนาม)
- Chapter 2 Nouns
- Chapter 3 Pronouns และ One/Ones
ฯลฯ

Part 2
- Chapter 1 Speaking
1. สำนวนที่ใช้แสดงมารยาททางสังคม
2. สำนวนที่ใช้แสดงความคิดเห็น ความต้องการ และความรู้สึก
3. สำนวนที่ใช้แสดงการแนะนำและการเสนอบริการ
4. สำนวนที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและชุมชน

Part 3
Chapter 1 Reading
- การอ่านป้ายประกาศและสัญลักษณ์ (Notices and Signs)
- การอ่านโฆษณา/ประกาศ (Reading the Advertisements)
- การอ่านฉลากวิธีการปฏิบัติ/คำเตือน (Reading Labels)
ฯลฯ

- แนวข้อสอบปลายภาค 1
- แนวข้อสอบปลายภาค 2
- เฉลย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859165000385 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 186 x 261 x 12 มม.
น้ำหนัก: 425 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สวัสดี ไอที, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน