0
เตรียมสอบวัดระดับ N5 รวมทักษะ
พิชิต N5 ใน 6 สัปดาห์ เตรียมตัวให้พร้อมกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N5
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เตรียมสอบวัดระดับ N5 รวมทักษะ" เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นสำคัญที่ผู้สอบวัดระดับ N5 ต้องเจอในเล่มเดียว อันได้แก่ คันจิ คำศัพท์ ไวยากรณ์ การอ่าน และการฟัง ทั้งหมดใช้เวลาอ่านทบทวนอย่างต่อเนื่องเพียง 6 สัปดาห์ โดยเริ่มต้นสัปดาห์ที่ 1-2 ด้วยการศึกษาคันจิและคำศัพท์ ศึกษาไวยากรณ์และทำแบบฝึกหัดการอ่านในสัปดาห์ที่ 3-5 และปิดท้ายสัปดาห์ที่ 6 ด้วยการทำแบบฝึกหัดการฟังรูปแบบเดียวกับข้อสอบจริง ผู้เรียนสามารถศึกษาและทบทวนเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาครูผู้สอน เพราะมีคำอธิบาย เฉลย และคำแปลภาษาไทยให้พร้อมสรรพ อนึ่ง หนังสือเล่มนี้ไม่มีซีดีประกอบ สำหรับแบบฝึกหัดการฟังในสัปดาห์ที่ 6 ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงได้ฟรีได้ ตาม URL ที่ระบุในหนังสือ

สารบัญ

สัปดาห์ที่ 1 ฝึกฝนคันจิและคำศัพท์กันเถอะ 1
สัปดาห์ที่ 2 ฝึกฝนคันจิและคำศัพท์กันเถอะ 2
สัปดาห์ที่ 3 ฝึกฝนไวยากรณ์และการอ่านกันเถอะ 1
สัปดาห์ที่ 4 ฝึกฝนไวยากรณ์และการอ่านกันเถอะ 2
สัปดาห์ที่ 5 ฝึกฝนไวยากรณ์และการอ่านกันเถอะ 3
สัปดาห์ที่ 6 ฝึกฝนการฟังกันเถอะ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744437808 (ปกอ่อน) 148 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2020
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : ASK Publishing Co., Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน