0
เตรียมสอบสังคมศึกษา ม.1
เนื้อหาตรงตามหลักสูตรใหม่ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีตัวอย่างและบททดสอบที่สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
หนังสือ132.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเตรียมสอบวิชาสังคม ม.1 เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครบทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เอาไว้ด้วยกัน โดยเนื้อหาทั้งหมดได้ผ่านการคัดกรอง การตรวจสอบ และสรุปย่อ ครอบคลุมตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551 พร้อมแบบทดสอบท้ายบท และแนวข้อสอบกว่า 200 ข้อ เพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนและการสอบ

สารบัญ

บทที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
บทที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในสังคม
บทที่ 3 เศรษฐศาสตร์
บทที่ 4 ประวัติศาสตร์
บทที่ 5 ภูมิศาสตร์

- เตรียมสอบปลายภาคที่ 1
- เตรียมสอบปลายภาคที่ 2
- เฉลย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859165000392 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 187 x 261 x 9 มม.
น้ำหนัก: 332 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สวัสดี ไอที, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน