0
ลด 15%
เตรียมสอบสังคม ประถม 3 +เฉลย
สรุปเนื้อหาครบถ้วนทุกสาระการเรียนรู้ครอบคลุมทุกบท ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 พร้อมแบบทดสอบและเฉลยละเอียดมากกว่า 500 ข้อ เพื่อเตรียมความพร้อมลูกในการสอบเก็บคะแนนและสอบปลายภาค
ผู้เขียน Patter Su Tutor
หนังสือ123.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือ "เตรียมสอบสังคม ประถม 3" เล่มนี้เป็นหนังสือที่ได้ทำการสรุปเนื้อหาสำคัญครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 นอกจากนั้นในแต่ละสาระการเรียนรู้จะมีแบบทดสอบ เพื่อประเมินความเข้าใจของเด็กที่ได้ทบทวนเนื้อหาจนครบถ้วนแล้วรวมแล้วมากกว่า 200 ข้อ ในส่วนท้ายเล่ม ผู้จัดทำได้ออกแบบแบบทดสอบมากกว่า 100 ข้อ ให้เด็กฝึกทำก่อนลงสนามสอบจริง โดยพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถเล่าสรุปเนื้อหา ให้เด็กฟังได้แบบสั้นกระชับและตรงประเด็น อีกทั้งภาพประกอบในเล่มยังทำให้เด็กสามารถคิดเชื่อมโยงเข้ากับเนื้อหาได้อย่างสอดคล้องกัน เหมาะกับสมาธิความสนใจของเด็กในวัยนี้ ทำให้เด็กสนุกกับการทบทวนความรู้และเข้าใจเนื้อหาอย่างท่องแท้ได้โดยไม่ยาก

สารบัญ

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมไทย
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162366482 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 190 x 253 x 13 มม.
น้ำหนัก: 560 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน