0
เตรียมสอบเข้ม วิทยาศาสตร์ ป.5 มั่นใจเต็ม 100
ตรงตามหลักสูตร สสวท. ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2560 ครอบคลุมเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับ ป.5 หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 สรุปเนื้อหากระชับ ใช้ทบทวนความรู้ก่อนทำข้อสอบเพื่อความเข้าใจ
หนังสือ175.75 บาท
e-books(PDF) ?185.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือทบทวนเนื้อหาและเตรียมสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 หลักสูตรใหม่ สสวท. ปรับปรุง พ.ศ. 2560 เสริมเทคนิคและเน้นจุดสังเกตเพื่อช่วยจำเนื้อหาจาก "ครูดิ๊ฟ" ซึ่งมีประสบการณ์สอนในระดับประถมศึกษา พร้อมข้อสอบทบทวนเพื่อเตรียมสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน รวมถึงการติวข้อสอบสำหรับโรงเรียนชั้นนำ มีเฉลยและอธิบายคำตอบช่วยให้นักเรียนทบทวนความรู้ ใช้ควบคู่กับหนังสือเตรียมสอบเข้ม วิทยาศาสตร์ ป.4 และ ป.6 O-NET เตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อไป

สารบัญ

หน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว (Learning things around us)
หน่วยที่ 2 แรงและพลังงาน (Force and Energy)
หน่วยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของสาร (Changes in matter)
หน่วยที่ 4 วัฏจักร (Cycle)
หน่วยที่ 5 สิ่งมีชีวิต (Living things)
- แนวข้อสอบกลางภาค–ปลายภาค
- เฉลยแบบฝึกหัด–แนวข้อสอบ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164871441 (ปกอ่อน) 180 หน้า
ขนาด: 192 x 255 x 12 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน