0
เตรียมสอบเข้ม วิทยาศาสตร์ ป.6 มั่นใจเต็ม 100
ตรงตามหลักสูตร สสวท. ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2560 ครอบคลุมเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับ ป.6 หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 สรุปเนื้อหากระชับ ใช้ทบทวนความรู้ก่อนทำข้อสอบเพื่อความเข้าใจ
หนังสือ223.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เตรียมสอบเข้ม วิทยาศาสตร์ ป.6 มั่นใจเต็ม 100" เป็นหนังสือคู่มือทบทวนเนื้อหาและเตรียมสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ตรงตามหลักสูตร สสวท. ปรับปรุงใหม่ปี พ.ศ.2560 เสริมเทคนิคช่วยจำเนื้อหาจาก "ครูดิ๊ฟ" ซึ่งมีประสบการณ์สอนในระดับประถมศึกษา พร้อมข้อสอบติวเข้มการสอบเก็บคะแนนและสอบกลางภาค-ปลายภาคในชั้นเรียน อ่านทบทวนเฉลยและอธิบายคำตอบเพื่อช่วยให้นักเรียนทบทวนความรู้ เสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนควรทราบ ใช้ควบคู่กับหนังสือชุดเตรียมสอบเพื่อเตรียมความพร้อมการศึกษาต่อในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อไป

สารบัญ

หน่วยที่ 1 อาหารและการย่อยอาหาร (Food and digestion)
หน่วยที่ 2 การแยกสารเนื้อผสม (Separation of mixtures)
หน่วยที่ 3 หินและซากดึกดำบรรพ์ (Rocks and fossils)
หน่วยที่ 4 ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ (Earth phenomena and natural disasters)
หน่วยที่ 5 เงา อุปราคา และเทคโนโลยีอวกาศ (Shadow, eclipse and space technology)
หน่วยที่ 6 แรงไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้า (Electric force and electric energy)

- แนวข้อสอบกลางภาค-ปลายภาคเรียน
- แนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์
- เฉลยแบบฝึกหัดท้ายหน่วยเรียนรู้
- เฉลยแนวข้อสอบกลางภาค-ปลายภาคเรียน
- เฉลยแนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. สรุปเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กระชับ อ่านง่าย พร้อมสอบเก็บคะแนนท้ายหน่วยการเรียนรู้
2. ติวเข้มวิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปรับปรุงใหม่ หน่วยการเรียนรู้สอดคล้องหลักสูตร สพฐ. ปี 2560
3. เสริมแนวข้อสอบปลางภาค-ปลายภาค และเตรียมสอบเข้า ม.1 อ่านเฉลยทบทวนและอธิบายคำตอบ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164872202 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 16 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน