0
เตรียมสอบเข้ม เข้า ม.1 คณิต+วิทย์ Gifted และห้องเรียนพิเศษ มั่นใจเต็ม 100
จัดเต็ม แนวข้อสอบล่าสุด เพื่อเพิ่ความมั่นใจ เฉลยละเอียด อ่านเข้าใจได้ง่าย แนวข้อสอบเข้มข้น พร้อมเตรียมตัว สอบเข้า ม.1 รร.ที่มีอัตราแข่งขันสูง
หนังสือ175.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คณิตศาสตร์ ถือเป็นวิชาที่เป็นรากฐานของหลาย ๆ สาขาวิชา แม้จะเป็นวิชาที่เต็มไปด้วยตัวเลขและสูตรต่างๆ มากมาย หลายคนมักเข้าใจว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาใช้การท่องจำ แต่แก่นแท้ของคณิตศาสตร์นั้นต้องอาศัยความเข้าใจและการหมั่นฝึกฝนเรียนรู้ โดยความพยายามในการฝึกฝนทำข้อสอบในแต่ละวันก็สามารถส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ก้าวกระโดดได้ ในขณะเดียวกัน การเรียนวิทยาศาสตร์ให้ได้ผลดี นักเรียนควรทำความเข้าใจในเนื้อหา จนสามารถเชื่อมโยงความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

    หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งเน้นให้น้อง ๆ ได้ฝึกทำแบบทดสอบที่หลากหลาย สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด พร้อมทั้งมีการเฉลยข้อสอบอย่างละเอียดและครอบคลุม เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ เป็นการเรียนรู้ที่สนุกสนาน แนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีแนวข้อสอบแต่ละวิชาถึง 5 ชุด ช่วยให้นักเรียนฝึกฝนทำข้อสอบเพื่อเตรียมตัวได้เต็มที่ อีกทั้งแนวข้อสอบจัดรูปแบบตามการสอบจริงจึงช่วยให้นักเรียนจับเวลาเพื่อเตรียมสอบจริงได้ทันที พร้อมเฉลยและอธิบายคำตอบให้นักเรียนอ่านทบทวนความรู้ควบคู่กันไปได้ด้วย

สารบัญ

แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 - 5

แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
- ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 - 5

เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1- 5

เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
- เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1- 5

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859161008323 (ปกอ่อน) 108 หน้า
ขนาด: 191 x 255 x 8 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน