0
เตรียมสอบเข้ม O-NET ป.6 มั่นใจเต็ม 100
รวมแนวข้อสอบ O-NET ป.6 ครบทั้ง 4 วิชา (คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ) ทดสอบจริงด้วยตนเอง จับเวลาทำข้อสอบ ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นด้วยเฉลยพร้อมคำอธิบายที่ละเอียด
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เตรียมสอบเข้ม O-NET ป.6 มั่นใจเต็ม 100" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้เป็นคู่มือในการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ช่วยเป็นแนวทางให้นักเรียนได้ทดลองทำข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อม โดยในเล่มมีแนวข้อสอบ O-NET ครบทั้ง 4 วิชา คือ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ครอบคลุมตรงตามหลักสูตรพร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทำข้อสอบวิชาต่าง ๆ ให้เกิดความชำนาญก่อนจะถึงการสอบจริง จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเรียนได้ศึกษา เพื่อเพิ่มเติมทักษะและประสบการณ์ก่อนเข้าสอบจริงอีกด้วย

สารบัญ

แนะนำการสอบ O-NET ป.6
- O-NET ป.6 สอบวิชาอะไรบ้าง
- การเตรียมตัวสอบ O-NET ป.6
- กฎข้อห้ามในการสอบ O-NET ป.6

- คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ชุดที่ 1 - ชุดที่ 5
- วิทยาศาสตร์ O-NET ป.6 ชุดที่ 1 - ชุดที่ 5
- ภาษาไทย O-NET ป.6 ชุดที่ 1- ชุดที่ 5
- ภาษาอังกฤษ O-NET ป.6 ชุดที่ 1- ชุดที่ 5
- เฉลยคณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ชุดที่ 1 - ชุดที่ 5
- เฉลยวิทยาศาสตร์ O-NET ป.6 ชุดที่ 1 - ชุดที่ 5
- เฉลยภาษาไทย O-NET ป.6 ชุดที่ 1- ชุดที่ 5
- เฉลยภาษาอังกฤษ O-NET ป.6 ชุดที่ 1- ชุดที่ 5

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164870420 (ปกอ่อน) 220 หน้า
ขนาด: 192 x 255 x 10 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน