0
เตรียมสอบเข้า ม.1 ห้อง Gifted โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ
สรุปเนื้อหาสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในการสอบเข้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง Gifted โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ แนวข้อสอบท้ายบทเพื่อทดสอบความเข้าใจ พร้อมเฉลยละเอียด
หนังสือ456.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เตรียมสอบเข้า ม.1 ห้อง Gifted โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาทั้ง 3 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สำหรับสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษ (Gifted) พร้อมแนวข้อสอบทุกวิชา ที่ผ่านกระบวนการคิดและสร้างสรรค์มาอย่างดี และในส่วนเฉลยยังมีคำอธิบายอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปทำข้อสอบจริงได้มากที่สุด

สารบัญ

Chapter 1 วิชาคณิตศาสตร์
- เรขาคณิต
- สถิติความน่าจะเป็น
- การวัด
- พื้นที่ผิวและปริมาตร
- เศษส่วน
ฯลฯ

Chapter 2 วิทยาศาสตร์
- อาหารและสารอาหารร่างกายมนุษย์และสัตว์
- การดำรงค์ชีวิตของพืช
- สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
- สารในชีวิตประจำวัน
- วงจรไฟฟ้า
ฯลฯ

Chapter 3 วิชาภาษาอังกฤษ
- Part of Speech
- 12 Tense
- การทำข้อสอบ Conversation
- การทำข้อสอบ Reading
- การทำข้อสอบ Writing
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164493490 (ปกอ่อน) 496 หน้า
ขนาด: 190 x 253 x 24 มม.
น้ำหนัก: 995 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน