0
เตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ฉบับสมบูรณ์
สรุปเตรียมสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาครบทั้ง 5 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา พร้อมแนวข้อสอบเก่า โจทย์ยาก และโจทย์วิเคราะห์กว่า 1,000 ข้อ มีเฉลยละเอียดทุกข้อ
หนังสือ456.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้ ได้รวบรวมวิชาหลักทั้ง 5 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ตั้งแต่ ม.1-ม.3 พร้อมข้อสอบท้ายบทเพื่อทดสอบความเข้าใจ รวมไปถึงแนวข้อสอบเก่าโจทย์ยากและแนววิเคราะห์ กว่า 1,000 ข้อ โดยเน้นการสรุปใจความสำคัญ และพร้อมเทคนิคในการทำโจทย์แบบต่าง ๆ เพื่อทบทวนเนื้อหาทั้งหมดที่เคยเรียนมาแล้ว เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

สารบัญ

Part 1 วิทยาศาสตร์
- บทที่ 1 ฟิสิกส์
- บทที่ 2 เคมี
- บทที่ 3 ชีววิทยา
- บทที่ 4 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

Part 2 คณิตศาสตร์
- บทที่ 1 เลขยกกำลัง
- บทที่ 2 จำนวนจริง
- บทที่ 3 พื้นที่ของรูปเรขาคณิต
ฯลฯ

Part 3 ภาษาอังกฤษ
- บทที่ 1 หลักไวยากรณ์ (Grammar)
- บทที่ 2 การอ่าน (Reading)
- บทที่ 3 การสนทนา (Conversation)
- บทที่ 4 ข้อสอบ Error Check

Part 4 ภาษาไทย
- บทที่ 1 หลักภาษาไทยและการใช้ภาษา
- บทที่ 2 วรรณคดีวิจักษ์และลักษณะคำประพันธ์

Part 5 สังคมศึกษา
- บทที่ 1 ศาสนา
- บทที่ 2 หน้าที่พลเมือง
- บทที่ 3 เศรษฐศาสตร์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164492271 (ปกอ่อน) 616 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 32 มม.
น้ำหนัก: 1210 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน