0
เตรียมสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน และนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ภาค ข)
สำหรับสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นราชการ หรือพนักงาน ทั้งส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอื่น ๆ ปีล่าสุด สรุปครบทุกเนื้อหาตามขอบเขตการสอบปีล่าสุด พร้อมแนวข้อสอบและเฉลยละเอียด
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน และนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ภาค ข) ประกอบด้วย   ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่ใช้สอบเจ้าพนักงานและนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระเบียบและพระราชบัญญัติเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระเบียบและพระราชบัญญัติเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนักวิชาการจัดเก็บรายได้ พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

Part 1 ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่ใช้สอบเจ้าพนักงานและนักวิชาการจัดเก็บรายได้
- บทที่ 1 ความรู้ทั่วไป
- บทที่ 2 สรุปพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
- บทที่ 3 สรุปพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
ฯลฯ

Part 2 ระเบียบและพระราชบัญญัติเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- บทที่ 1 โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTX 3000
- บทที่ 2 สรุปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Part 3 ระเบียบและพระราชบัญญัติเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนักวิชาการจัดเก็บรายได้
- บทที่ 1 สรุปพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534
- บทที่ 2 สรุปพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
- บทที่ 3 การจัดเก็บข้อมูลและการจัดทำฐานข้อมูล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164492837 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 191 x 255 x 14 มม.
น้ำหนัก: 580 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน