0
เตรียมสอบเพิ่มเกรดวิทยาศาสตร์ ป.1
ตรงตามตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1-2
หนังสือ256.50 บาท
e-books(PDF) ?270.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 การเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์
บทที่ 2 ร่างการของเรา
บทที่ 3 สัตว์และพืชรอบตัวเรา
บทที่ 4 วัสดุรอบตัวเรา
บทที่ 5 เสียงในชีวิตประจำวัน
บทที่ 6 หิน
บทที่ 7 ท้องฟ้าและดวงดาว

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164491250 (ปกอ่อน) 376 หน้า
ขนาด: 190 x 254 x 20 มม.
น้ำหนัก: 755 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน