0
เตรียมสอบแข่งขันทางวิชาการ คณิตศาสตร์ ป.6
สรุปใจความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และแนวข้อสอบเสมือนจริง เน้นแนวข้อสอบเก่า และแนวคิดวิเคราะห์ โดยมีแนวข้อสอบในแต่ละสนามสอบ อาทิ แนวข้อสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ฯลฯ
หนังสือ379.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เตรียมสอบแข่งขันทางวิชาการ คณิตศาสตร์ ป.6" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบสำหรับสอบแข่งขันทางวิชาการต่าง ๆ อาทิ แนวข้อสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ สสวท. แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ แนวข้อสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ สพฐ. แนวข้อสอบแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (TEDET) แนวข้อสอบแข่งขันสมาคมครูคณิตศาสตร์ แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา (IMSO) แนวข้อสอบแข่งขันเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศและอื่น ๆ ซึ่งผ่านการคิด วิเคราะห์ คัดสรร และรวบรวมมาไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว

สารบัญ

- สรุปคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-6
- แนวข้อสอบทบทวนความเข้าใจ วิชาคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ สสวท. (รอบที่ 1)
- แนวข้อสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ สสวท. (รอบที่ 2)
- แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ (รอบเจียระไนเพชร)
- แนวข้อสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ สพฐ.
- แนวข้อสอบแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (TEDET)
- แนวข้อสอบแข่งขันสมาคมครูคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา (IMSO)
- แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164491632 (ปกอ่อน) 516 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 24 มม.
น้ำหนัก: 915 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน