0
เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย : เขียนบรรยาย)
เนื้อหาครอบคลุมหลักการเขียนคำฟ้องแพ่งและคำขอท้ายคำฟ้องคดีแพ่ง คำฟ้องอาญาและคำขอท้ายคำฟ้องคดีอาญา คำให้การและฟ้องแย้ง การเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถาม คำร้องทุกข์ คำร้อง คำขอ และอื่น ๆ อีกมากมาย
หนังสือ465.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย : เขียนบรรยาย)" เล่มนี้ สามารถใช้งานได้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งตั๋วรุ่นและตั๋วปี โดยเนื้อหาครอบคลุมหลักการเขียนคำฟ้องแพ่งและคำขอท้ายคำฟ้องคดีแพ่ง คำฟ้องอาญาและคำขอท้ายคำฟ้องคดีอาญา คำให้การและฟ้องแย้ง การเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถาม คำร้องทุกข์ คำร้อง คำแถลง คำขอ คำบอกกล่าวประเภทต่าง ๆ ทั้งคดีแพ่งและอาญา คำร้องขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ คำร้องขอตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก หนังสือมอบอำนาจ ใบแต่งทนายความ การเขียนบัญชีพยาน การเขียนบัญชีทรัพย์ การเขียนใบมอบฉันทะ การเขียนสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล พร้อมตัวอย่างที่สำคัญ และคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจประกอบในแต่ละส่วน และอื่น ๆ

    อีกทั้งยังมีตัวอย่างเอกสารประกอบท้ายบท คำขอที่จำเป็นและสำคัญประเภทต่าง ๆ อัตราค่าฤชาธรรมเนียมที่ทุกท่านต้องรู้และนำไปใช้งานได้ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักศึกษากฎหมาย ทนายความ ประชาชนทั่วไปที่สนใจกฎหมายและอาจารย์สอนกฎหมาย

สารบัญ

ส่วนที่ 1 หลักการเขียน "คำฟ้องคดีแพ่ง"
ส่วนที่ 2 หลักการเขียน "คำฟ้องคีดอาญา"
ส่วนที่ 3 หลักการเขียน "หนังสือ"
ส่วนที่ 4 หลักการเขียน "คำร้อง คำแถลง คำขอ คำบอกกล่าว"
ส่วนที่ 5 หลักการเขียน "คดีไม่มีข้อพิพาท"
ส่วนที่ 6 หลักการเขียน "สัญญาประนีประนอมยอมความในศาล"
ส่วนที่ 7 หลักการเขียน "คำให้การจำเลยและฟ้องแย้งโจทก์"
ส่วนที่ 8 หลักการเขียน "ใบแต่งทนายความ"
ส่วนที่ 9 หลักการเขียน "บัญชีพยาน"
ส่วนที่ 10 หลักการเขียน "บัญชีทรัพย์"
ส่วนที่ 11 หลักการเขียน "มอบใบฉันทะ"

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740340126 (ปกอ่อน) 548 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 24 มม.
น้ำหนัก: 24 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน