0
เตรียมสอบ ป.1
แบบฝึกแบบทดสอบ แนวข้อสอบที่หลากหลาย พร้อมเฉลยทุกกลุ่มสาระ
หนังสือ217.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ติวเข้มเตรียมตัวสอบสำหรับนักเรียนชั้น ป.1 โดยมีกลุ่มสาระ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา พร้อมแนวข้อสอบของทุกวิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาส่วนใหญ่ และเฉลยท้ายเล่ม เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียน การสอน การสอบ และเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาในะดับชั้นที่สูงขึ้นไป

สารบัญ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (ภาษาพาที)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 4322020120305 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 143 x 202 x 9 มม.
น้ำหนัก: 230 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน