0
เตรียมสอบ ป.6 +เฉลย
เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สรุปเนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วน กระชับและเข้าใจง่ายทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แบบทดสอบมากกว่า 1,000 ข้อ พร้อมเฉลยแยกเล่ม
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สรุปเนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วน กระชับและเข้าใจง่ายทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แบบทดสอบมากกว่า 1,000 ข้อ พร้อมเฉลยแยกเล่ม เพื่อประเมินผลได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับทบทวน ฝึกฝนเพื่อเพิ่มทักษะในการทำข้อสอบก่อนการสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน และ O-NET

สารบัญ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162743023 (ปกอ่อน) 620 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 29 มม.
น้ำหนัก: 1180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน