0
เตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1
เนื้อหาปรับปรุงใหม่ล่าสุด ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ครบทั้งเนื้อหา แบบฝึกหัด แนวข้อสอบกว่า 300 ข้อ
หนังสือ365.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1" เล่มนี้ มีเนื้อหาปรับปรุงใหม่ล่าสุด ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ครบทั้งเนื้อหา แบบฝึกหัด แนวข้อสอบกว่า 300 ข้อ สำหรับน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเตรียมพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในวิชาภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาออกแบบให้ครอบคลุมและถูกต้องตามหลักสูตรที่ใช้เรียนจริงในห้องเรียน เน้นให้เด็กมีความคุ้นชินกับตัวอักษร การสร้างคำ และการออกเสียง รวมไปถึงพื้นฐานที่จำเป็นในเรื่อง Tense และ Part of Speech เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบเลื่อนระดับชั้นและติวสอบเพิ่มคะแนนตลอดปีการศึกษา

สารบัญ

Introduction
Unit 1 : Let's go to school
Unit 2 : Pain and draw
Unit 3 : Go shopping
Unit 4 : This is my family
Unit 5 : Today is my birthday!
Unit 6 : Let's get outside
Unit 7 : My yummy food
Unit 8 : I love animals
Answer keys

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099306928 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 190 x 254 x 16 มม.
น้ำหนัก: 630 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน