0
เตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ ป.2
เนื้อหาปรับปรุงใหม่ล่าสุดตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ครบทั้งเนื้อหา แบบฝึกหัด แนวข้อสอบกว่า 300 ข้อ
หนังสือ365.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมความพร้อมสำหรับน้องนักเรียนที่จะเข้าศึกษาในห้องเรียนหลักสูตรคาทอลิก เครือสาธิต   โรงเรียนประจำจังหวัด โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ โดยมีเนื้อหาและแบบฝึกหัดตรงตามสาระการเรียนรู้ที่ใช้สอนในโรงเรียนจริง และแนวข้อสอบในการสอบเลื่อนระดับชั้น และติวสอบเพิ่มคะแนนตลอดปีการศึกษา

สารบัญ

Unit 1 : Back to school
Unit 2 : What's in my bag?
Unit 3 : What can you do?
Unit 4 : This is my family.
Unit 5 : Daily dishes
Unit 6 : My lovely home
Unit 7 : Daily life
Unit 8 : What are you doing?
Answer keys

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099306997 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 191 x 254 x 16 มม.
น้ำหนัก: 635 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน