0
เตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ ป.3
เนื้อหาปรับปรุงใหม่ล่าสุดตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ครบทั้งเนื้อหา แบบฝึกหัด แนวข้อสอบกว่า 300 ข้อ
หนังสือ427.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ ป.3" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมความพร้อมน้องนักเรียนที่จะเข้าศึกษาในห้องเรียนหลักสูตรคาทอลิก เครือสาธิต โรงเรียนประจำจังหวัด โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ โดยมีเนื้อหาและแบบฝึกหัดตรงตามสาระการเรียนรู้ที่ใช้สอนในโรงเรียนจริง และแบบฝึกหัดเสริมทักษะและแนวข้อสอบกว่า 300 ข้อ สำหรับติวสอบเพื่อเพิ่มคะแนนได้ตลอดทั้งปีการศึกษา

สารบัญ

Unit 1 : A day at school
Unit 2 : Let's get dressed!
Unit 3 : Places to go
Unit 4 : Occupations
Unit 5 : My activites
Unit 6 : About time
Unit 7 : Present and past
Unit 8 : At my home

- แนวข้อสอบท้ายเล่ม
- Answer keys

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099307222 (ปกอ่อน) 332 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 15 มม.
น้ำหนัก: 685 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน