0
เตรียมสอบ ม.3 เข้า ม.4 สอบเข้าเตรียมอุดม
คู่มือ-เตรียมสอบม.3 เข้า ม.4 เล่มนี้ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้เขียนขึ้นให้นักเรียนที่กำลังเรียนชั้น ม.3 ได้ใช้คู่มือสำหรับเตรียมตัวสอบประจำภาค
หนังสือ284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญที่ใช้ในการเตรียมตัวสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
- สังคมศึกษา
- วิทยาศาสตร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744328717 (ปกอ่อน) 856 หน้า
ขนาด: 188 x 260 x 40 มม.
น้ำหนัก: 1525 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน