0
เตรียมสอบ วิทย์ ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนดัง
โรงเรียนเครือสาธิต จุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนดังประจำจังหวัด
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เตรียมสอบ วิทย์ ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนดัง" เล่มนี้จะทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่ายสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ซึ่งในเล่มได้สรุปเนื้อหาให้ออกมากระชับ และครบถ้วน พร้อมแนวข้อสอบท้ายบทเพื่อให้น้อง ๆ ได้ทบทวนในแต่ละบทเรียน เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นนักเรียนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม

สารบัญ

บทนำ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ตอน...วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- บทที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
- บทที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
- บทที่ 3 การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์

ตอน...วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
บทที่ 4 สารและสมบัติของสาร
บทที่ 5 แรงและการเคลื่อนที่
บทที่ 6 งานและพลังงาน

ตอน...วิทยาศาสตร์กายภาพ
บทที่ 7 การเปลี่ยนแปลงของโลก
บทที่ 8 ดาราศาสตร์และอวกาศ

- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สำหรับเตรียมสอบเข้า ม.1
- เฉลยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164492530 (ปกอ่อน) 276 หน้า
ขนาด: 190 x 254 x 14 มม.
น้ำหนัก: 560 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน