0
เตรียมสอบ เพิ่มเกรดคณิตศาสตร์ ป.1
ตรงตามตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1-2
หนังสือ379.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เตรียมสอบ เพิ่มเกรดคณิตศาสตร์ ป.1" เล่มนี้ เป็นหนังสือสรุปที่มีเนื้อหากระชับ เหมาะสำหรับติวก่อนสอบ และเน้นแนวข้อสอบหลากหลายรูปแบบ ทั้งยากและง่าย เพื่อให้ครอบคลุมกับการสอบในแต่ละโรงเรียนมากที่สุด สำหรับส่วนเฉลยได้แยกไว้ด้านหลังสุด เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบคำตอบของผู้ปกครอง และหากต้องการอ่านคำอธิบายเฉลยแนวข้อสอบอย่างละเอียด สามารถสแกน QR Code ท้ายชุดข้อสอบ เพื่ออ่านเพิ่มเติมได้จากสมาร์ทโฟน (ต้องมีระบบสแกน QR Code ด้วย)

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับ 1-10 และ 0
บทที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 10
บทที่ 3 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10
บทที่ 4 จำนวนนับ 11-20
บทที่ 5 การบวก การลบจำนวนนับไม่เกิน 20
บทที่ 6 แผนภูมิรูปภาพ
บทที่ 7 การวัดน้ำหนัก
บทที่ 8 การบอกตำแหน่งและอันดับที่
บทที่ 9 รูปเรขาคณิต
บทที่ 10 จำนวนนับ 21-100
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099303767 (ปกอ่อน) 540 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 28 มม.
น้ำหนัก: 1070 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน