0
เตรียมสอบ English อังกฤษ ป.6 เข้า ม.1
สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษ ป.1 - ป.6 สำหรับเตรียมสอบปลายภาคเรียน สอบ O-NET และสอบแข่งขันเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ
หนังสือ141.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สารบัญ

Unit 1 Noun (คำนาม)
Unit 2 Pronoun (คำสรรพนาม)
Unit 3 Adjective (คำคุณศัพท์)
Unit 4 Adverb (คำกริยาวิเศษณ์)
Unit 5 Conjunction (คำสันธาน)
Unit 6 Preposition (บุพบท)
Unit 7 Verb to be
Unit 8 Verb to have
Unit 9 Verd to do
Unit 10 Tense
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162369032 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 191 x 255 x 10 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน