0
เตรียมสอบ NT วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ช่วงชั้นที่ 2 +เฉลย
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้สรุปเนื้อหาทุกสาระ ตรงประเด็น เข้าใจง่าย พร้อมแบบทดสอบตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายสาระแบบทดสอบปลายปีครบทุกสาระ เหมาะสำหรับ ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน เตรียมประเมินผลปลายภาคเรียน เตรียมประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา เตรียมประเมินผลระดับชาติ (NT)

สารบัญ

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดำรงพันธุ์ของคน
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำรงชีวิตของพืช
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การดำรงชีวิตของสัตว์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุและสมบัติของวัสดุ
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงและความดัน
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พลังงาน
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 น้ำ ฟ้า และดวงดาว
- ตัวอย่างแบบทดสอบปลายภาคเรียน
- ตัวอย่างแบบทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test: NT)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789741854523 (ปกอ่อน) 210 หน้า
ขนาด: 183 x 270 x 8 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2007
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน