0
เตรียมสอบ NT วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3 +เฉลย
หนังสือ123.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาทุกสาระ ตรงประเด็น เข้าใจง่าย แบบทดสอบตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายสาระ แบบทดสอบปลายปีครบทุกสาระ เหมาะสำหรับ ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน เตรียมประเมินผลปลายภาคเรียน เตรียมประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา เตรียมประเมินผลระดับชาติ (NT) วัดผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์ทุกแง่ทุกมุม วัดทักษะกระบวนการคิดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

สารบัญ

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตสัตว์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของสาร
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แสงและการเกิดภาพ
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกและการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789741854493 (ปกอ่อน) 290 หน้า
ขนาด: 182 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2007
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน