0
เตรียมสอบ O-NET ป.6 อัพเดทฉบับสมบูรณ์
สรุปเนื้อหาตั้งแต่ ป.1-6 จัดเต็มครบ 4 วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย มีแบบฝึกหัดท้ายบททุกบท เพื่อทบทวนความเข้าใจ แนวข้อสอบเสมือนจริง สำหรับ O-NET ป.6 และแนวข้อสอบใหม่ PISA Liked
หนังสือ361.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เตรียมสอบ O-NET ป.6 อัพเดทฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้ ได้รวบรวมวิชาหลักทั้ง 4 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เนื้อหาครอบคลุมการเรียนในชั้นประถมศึกษาทั้งหมด พร้อมข้อสอบท้ายบทเพื่อทดสอบความเข้าใจ รวมไปถึงแนวข้อสอบแนวใหม่ PISA Liked ของ O-NET ป.6 โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้เตรียมสอบ O-NET ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

Part 1 วิชาวิทยาศาสตร์
- บทที่ 1 สิ่งมีชีวิตและการดำเนินชีวิต
- บทที่ 2 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
- บทที่ 3 สารและสมบัติของสาร
ฯลฯ

Part 2 วิชาคณิตศาสตร์
- บทที่ 1 จำนวนและการและการดำเนินชีวิต
- บทที่ 2 การวัด
- บทที่ 3 เรขาคณิต
ฯลฯ

Part 3 วิชาภาษาอังกฤษ
- บทที่ 1 Grammar
- บทที่ 2 Reading (การอ่าน)
- บทที่ 3 Conversation (สนทนาภาษาอังกฤษ)
ฯลฯ

Part 4 วิชาภาษาไทย
- บทที่ 1 หลักภาษาไทย
- บทที่ 2 ภาษาพาที
- บทที่ 3 วรรณคดีลำนำ
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- 4 in 1 สรุปเข้มครบ 4 วิชาในเล่มเดียว!!!

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164490239 (ปกอ่อน) 552 หน้า
ขนาด: 191 x 254 x 25 มม.
น้ำหนัก: 970 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน