0
เตรียมสอบ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
สรุปเนื้อหาส่วนคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และพื้นฐานทางวิศวกรรม แนวข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียดครบถ้วน
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาส่วนคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และพื้นฐานทางวิศวกรรมเพื่อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT3) พร้อมแนวข้อสอบที่คัดพิเศษเพื่อใช้ในการสอบโดยเฉพาะ มีเฉลยละเอียดในทุกขั้นตอนเข้าใจง่ายทุกข้อ เหมาะสำหรับใช้เตรียมความพร้อมในการสอบให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม
- ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
- เรขาคณิตวิเคราะห์ ลำดับ อนุกรม และแคลคูลัส
- สถิติ
- แบบฝึกหัด PAT 3 บทที่ 1

บทที่ 2 ฟิสิกส์ในงานวิศวกรรม
- หน่วยพื้นฐานสากล (SI-The International System of Units)
- การคำนวณเพื่อแปลงหน่วยพื้นฐานสากล (Unit conversion)
- ปริมาณทางฟิสิกส์และการคำนวณ
- กลศาสตร์
- แรง มงล และกฎการเคลื่อนที่
ฯลฯ

บทที่ 3 พื้นฐานวิศวกรรม
- พื้นฐานวิศวกรรม
- แบบฝึกหัด PAT 3 บทที่ 3

แนวข้อสอบ PAT 3 ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ PAT 3 ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ PAT 3 ชุดที่ 3

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164490536 (ปกอ่อน) 332 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 18 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน