0
เตรียมสอบ PAT 5 ฉบับสมบูรณ์
สรุปเนื้อหาละเอียดที่สุด ครอบคลุมทุก PART ของการสอบ ได้แก่ PART ความรู้รอบตัว และ PART คณิตศาสตร์พื้นฐานและการวิเคราะห์เชิงตรรกศาสตร์ พร้อมตัวอย่างข้อสอบและเทคนิคการทำข้อสอบ อธิบายชัดเจน ครบถ้วน
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาหลักที่ใช้ในการออกข้อสอบวิชาความถนัดวิชาชีพครู PAT 5 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย เนื้อหาครอบคลุมด้านสังคมศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นของความเป็นครู และเนื้อหาด้านคณิตศาสตร์ พร้อมเทคนิคและแนวคิดในหารช่วยทำข้อสอบให้ได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้นในสนามสอบ โดยมีแนวข้อสอบจริง กว่า 200 ข้อ ให้นักเรียนได้สามารถเตรียมพร้อมก่อนทำข้อสอบจริงเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด ชัดเจนและเข้าใจง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

PART 1 ความรู้ทั่วไป
- บทที่ 1 เหตุการณ์ปัจจุบัน
- บทที่ 2 รอบรู้สังคม
- บทที่ 3 รอบรุ้อาเซียน พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- บทที่ 4 ความเป็นครู

PART 2 คณิตศาสตร์พื้นฐานและการวิเคราะห์เชิงตรรกศาสตร์
- บทที่ 1 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
- บทที่ 2 การวิเคราะห์เชิงตรรกศาสตร์
- บทที่ 3 แนวข้อสอบความถนัดวิชาชีพ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162369759 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 191 x 255 x 15 มม.
น้ำหนัก: 490 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน