0
เตรียมสอบ RT (การอ่าน) ป.1 ฉบับปรับปรุงข้อสอบล่าสุด ปี 64-65
เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 แนะแนวสนามสอบ (Reading Test) อย่างละเอียด ครบถ้วน เจาะลึกแนวข้อสอบกว่า 300 ข้อ ครบทั้ง 2 หัวข้อในการสอบ ได้แก่ การอ่านออกเสียง และ การอ่านรู้เรื่อง
หนังสือ280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    อธิบายรายละเอียดของข้อสอบ RT อย่างครบถ้วน พร้อมคำแนะนำและการเตรียมตัวน้อง ๆ ป.1 สำหรับสนามสอบใหญ่ระดับประเทศ สนามสอบแรกในการศึกษาเล่าเรียน คือ สนามสอบ RT (Reading Test) ที่วัดทักษะในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. การอ่านออกเสียง 2. การอ่านรู้เรื่อง ออกแบบแนวข้อสอบเสมือนจริง ทั้งหมด 10 ชุด กว่า 300 ข้อ ให้น้อง ๆ ฝึกทำและเตรียมพร้อมกับการสอบจริงให้มากที่สุด พร้อมรูปภาพประกอบและคำเฉลย อย่างละเอียดและชัดเจน

สารบัญ

- แนะแนวข้อสอบ RT
- แบบฝึกคัดไทย 44 ตัว

ส่วนที่ 1แนวข้อสอบ การอ่านออกเสียง 10 ชุด
- แบบทดสอบการอ่านออกเสียง ชุดที่ 1 - 9
- เฉลยแบบทดสอบการอ่านออกเสียง ชุดที่ 1 - 9

แนวข้อสอบการอ่านรู้เรื่อง 10 ชุด
- แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง ชุดที่ 1 - 10
- เฉลยแบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง ชุดที่ 1 - 10

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099306690 (ปกอ่อน) 316 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 15 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน